Bello Horizonte by Thomas Stokes (1934-93)
Thomas Stokes (1934-93)
Bello Horizonte , 1981
Oil on linen
54" x 60"
015525