Carlton, 1962 by Thomas Stokes (1934-93)
Thomas Stokes (1934-93)
Carlton, 1962 , 1962
Oil on panel
23.5" x 19"
015960