Bello Horizonte, 1981 by Thomas Stokes (1934-93)
Thomas Stokes (1934-93)
Bello Horizonte, 1981 , 1981
.Oil on linen
54" x 60"
015525